Bijeenkomsten

Wij organiseren tweemaal per maand een openbare avond die voor iedereen vanaf 14 jaar toegankelijk is. Op deze avonden is er een medium aanwezig die psychometrie / helderziendheid of een lezing met diverse onderwerpen (reïncarnatie, handlijnkunde) geeft. Op deze avond kunt u ook onze bestuursleden altijd om informatie vragen.

Ook houden wij een avond per maand voor ontwikkeling van leden en kandidaat-leden. Een maal per maand is er een seance. Deze is uitsluitend voor leden.

Wij zien u hopelijk op een van onze avonden die wij houden in de Jagersplasschool, Bergumermeer 23b in Zaandam. De aanvang is 19:30 uur.

De entreeprijzen zijn voor niet leden € 4,00, voor leden € 1,50 en voor donateurs € 2,50.