Bijeenkomsten

Wij organiseren tweemaal per maand een openbare avond die voor iedereen vanaf 14 jaar toegankelijk is. Op deze avonden is er een medium aanwezig die psychometrie / helderziendheid of een lezing met diverse onderwerpen (reïncarnatie, handlijnkunde) geeft. Op deze avond kunt u ook onze bestuursleden altijd om informatie vragen.

Ook houden ook regelmatig ontwikkelingsavonden voor de leden. Zo kunnen zij zelf hun intuïtieve en mediamieke vaardigheden ontdekken en ontwikkelen.

Wij zien u hopelijk op een van onze avonden die wij houden in de Jagersplasschool, Brasemermeer 23b in Zaandam. De aanvang is 20:00 uur. De zaal gaat om 19:30 open.

De entreeprijzen zijn voor niet leden € 4,50, voor leden € 2,00 en voor donateurs € 3,00.